blog.

Optimaliseer je 2e pensioenpijler

scroll
09 December 2021
-
auteur(s):
Anja Coppin

Stort tot 3.302,77 euro voor je vrij aanvullend pensioen (VAPZ) of 3.800,01 voor het sociaal VAPZ

Het VAPZ is sowieso de beste optie voor elke zelfstandige om een pensioenkapitaal op te bouwen. De premies die u betaalt aan de verzekeringsmaatschappij of het sociaal verzekeringsfonds zijn immers aftrekbaar in de hoogste schijf van de personenbelasting en leveren bovendien een besparing op aan sociale bijdragen. In de praktijk levert deze uitgave al snel een besparing op tussen 50% en 60% van de betaalde premies. Of m.a.w. minstens de helft van de premie wordt gefinancierd door Vadertje Staat!

Een aantal kenmerken van het VAPZ:

  • Maximale premie van 8,17% van het netto beroepsinkomen van 3 jaar terug;
  • Premietaks van 0%;
  • Belegging enkel in Tak-21 mogelijk;
  • Taxatie bij pensionering via het voordelige regime van de fictieve rente.

Een variant is het sociaal VAPZ dat u toelaat om tot 9,40% van uw netto beroepsinkomen van 3 jaar terug te sparen en waarin u een aantal extra waarborgen kan inbouwen op het vlak van arbeidsongeschiktheid en inkomensverlies.
 
Wie een vennootschap heeft, kan overwegen een individuele pensioentoezegging (IPT) te starten of te optimaliseren via een backservice. Dit levert in de vennootschap een belastingvoordeel van 20% of 25% op.

Wie een eenmanszaak (en geen vennootschap) heeft, kan aanvullend opteren om een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) af te sluiten. Dit levert een belastingvoordeel op van 30% +  gemeentebelastingen. Dit is iets minder voordelig dan het VAPZ, maar kan een extra aanvulling zijn op de andere pensioenformules. Daarnaast krijg een gewaarborgd rendement van 0,85% op uw stortingen van 2021 of u opteert voor een (hoger) potentieel rendement van een beleggingsfonds. Uw gewaarborgd rendement wordt eventueel aangevuld met een winstdeling.