blog.

Optimaliseer je 3e pensioenpijler

scroll
09 December 2021
-
auteur(s):
Anja Coppin

Kies voor pensioensparen en/of lange termijnsparen

Pensioensparen: 990 euro/pp levert 30% belastingvoordeel op of 297 euro minder te betalen belastingen.

Opgelet, niet elk pensioenspaarfonds of iedere spaarverzekering levert evenveel rendement op. Het te verwachten eindkapitaal hangt immers af van de instapkosten, jaarlijkse beheerskosten en het behaalde rendement door de bank of verzekeringsinstelling op het beleggingsproduct in kwestie. Goed uw huiswerk maken is hier de boodschap want 1% verschil in rendement per jaar kan bij uitkering van het pensioenkapitaal een wereld van verschil uitmaken gezien het feit dat dergelijke contracten vaak voor 30 jaar of langer worden afgesloten.

Lange termijnsparen: tot 2.350 euro/pp levert 30% belastingvoordeel op of 705 euro minder te betalen belastingen

Hier dient er steeds een toetsing te gebeuren of er nog voldoende ruimte is binnen uw zogenaamde “fiscale korf” aangezien u moet rekening houden met de uitgaven voor uw lopende hypothecaire krediet(en) en schuldsaldoverzekering(en) voor uw woning of ander vastgoed.
 
Het heeft immers weinig zin om premies te betalen die u uiteindelijk geen belastingbesparing opleveren en waar toch een heffing op het eindkapitaal wordt ingehouden.

Enkele kenmerken van deze vorm van sparen:

  • De optimale premie is afhankelijk van de ruimte binnen uw zogenaamde fiscale korf;
  • Minimumtermijn contract van 10 jaar;
  • Taks van 2% op de gestorte premies;
  • Taks op het eindkapitaal op 60 jaar van 10%.

Interessant om weten is dat heel wat verzekeringsmaatschappijen deze vorm van sparen eveneens mogelijk maken via een Tak-23 formule. Wie dus wat meer risico wenst te nemen – met het oog op extra rendement – kan dus opteren om de premies te beleggen in één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. Zeker voor wie nog een lange beleggingshorizon voor de boeg heeft zou aan deze vorm de voorkeur moeten geven en dat in combinatie met een maandelijkse spaaropdracht waardoor u afwisselend deelbewijzen koopt van de onderliggende fondsen wanneer de beurzen hoge toppen scheren of in een diep dal vertoeven.