blog.

Bewaartermijn

scroll
21 December 2020
-
auteur(s):
Anja Coppin

Hoe lang moet ik documenten bewaren?

Met de regelmaat van een klok krijgen we de vraag hoe lang documenten moeten bewaard worden. Hier is geen éénduidig antwoord op te geven.

Hou notariële aktes (zoals aankoop van onroerend goed) levenslang bij !

Fiscale stukken zoals facturen, bankafschriften, agenda's, loonbrieven en boekhouding moeten 7 jaar bewaard worden. 

Voor een woning/gebouw blijven documenten zoals bouwvergunning, bouwplan, stroomschema van elektriciteitsleiding en facturen van ingrijpende verbouwing voor het postinterventiedossier best altijd bewaard.

Dit is maar een greep uit de diverse bewaartermijnen. We verwijzen daarom naar de site van Vlaanderen, waar de termijnen netjes opgelijst staan.